พิมพ์แฟ้มกระดาษ

บริการพิมพ์แฟ้มกระดาษ แฟ้มกระดาษสามารถใส่รายละเอียดสำคัญๆเพื่อให้ลูกค้าจดทำ หรือ ค้นหาข้อมูลได้โดยง่าย

พิมพ์แฟ้มกระดาษ หรือ Folder สำหรับแนบเอกสาร สั่งพิมพ์ได