พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน ตัวหนังสือ คมชัด รูปแบบถูกต้องตามแบบ กรมสรรพากร

พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน ด้วยเครื่องพิมพ์ ที่มีความคมชัด ตรวจสอบก่อนส่งพิมพ์ จึงทำให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าเมื่อพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน กับเรา มีความถูกต้อง เป็นเอกสาร ถูกต้อง ได้รับการยอมรับ ทุกองค์กร

โรงพิมพ์เราให้บริการด้านการออกแบบ และพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน พิมพ์บิล ใบเสร็จ ใบส่งของ ตามความต้องการของธุรกิจลูกค้า ใบเสร็จรับเงิน เป็นเอกสารที่ผู้รับเงินออกให้เพื่อเป็นหลักฐานแสดงว่าได้รับเงินเป็นการถูกต้องแล้ว ในใบเสร็จรับเงินทั่วไป มักระบุรายการสินค้า หรือ บริการที่ซื้อขายกัน  และราคาที่ตกลงชำระ ผู้ประกอบการต้องจัดทำใบเสร็จรับเงิน หรือ ใบกำกับภาษี อย่างน้อย 2 ฉบับ ดังนี้

  • ต้นฉบับ ผู้ประกอบการต้องส่งมอบให้กับผู้ซื้อสินค้า หรือผู้รับบริการ
  • สำเนา ผู้ประกอบการต้องเก็บรักษาไว้เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการ ลงรายงานภาษีเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปีนับแต่วันที่ทำรายงาน

โรงพิมพ์เรา ไม่ได้พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน แบบกระดาษต่อเนื่อง มีการพิมพ์ แบบ เป็นเล่ม ง่ายต่อพกพา และ เขียนรายละเอียด เพิ่มเติมได้ง่าย พกพาสะดวก ออกใบเสร็จได้ ทันที

แต่ละเล่มจะมีเอกสารทั้งหมด 50 ชุด ลูกค้าสามารถกำหนดจำนวน ใบต่อชุดได้สูงสุดไม่เกิน 6 ใบ โดยจะให้ตีเบอร์ลงไปเลย หรือเว้นว่าง ไว้กรอกเองก็ได้ กระดาษที่ใช้พิมพ์เป็นกระดาษเคมี แบบมีก๊อบปี้ ในตัว ช่วยให้ตัวหนังสือ มีความคมขัดมากขึ้น สะดวกต่อการตรวจสอบ

พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน

ประโยชน์ของใบเสร็จรับเงิน

  1. ใช้เป็นหลักฐานในการบันทึกบัญชี
  2. ใช้เป็นหลักฐานในการรับเงิน
  3. ใช้เป็นหลักฐานในการจ่ายเงิน

โรงพิมพ์เราเกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ์ทุกชนิด และหนึ่งในนั้นคือพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน ฉลากสินค้า หรือฉลากผลิตภัณฑ์ ที่ได้มาตรฐานในการผลิต ซึ่งเราเป็นโรงงานที่มีการผลิตเองทุกขั้นตอน จึงทำให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าสินค้า ที่ทางเรา  ผลิตให้กับคุณนั้นจะมีประสิทธิภาพในการใช้งานได้อย่างสูงสุดในราคาที่ไม่แพง เราจะเน้นคุณภาพ พิมพ์งานด้วยเครื่องพิมพ์ที่ทันสมัย ทำให้สื่อสิ่งพิมพ์ที่ได้ มีสีสันสวยงาม ภาพสวย คมชัด และมีความทนทาน ซึ่งนำไปใช้งานตามความเหมาะสม นอกจากนี้ ท่าน สามารถ เลือก แบบเป็น เซ็ท งานพิมพ์ สำหรับ ออฟฟิค เช่น พิมพ์ซองจดหมาย พิมพ์แฟ้มกระดาษ มาที่เดียว ได้ครบ

ขอนำเสนอ ราคา เพื่อพิจารณา โดย มีราคา เริ่มต้น การพิมพ์ที่ 10 เล่ม  ติดต่อ 02 706  5414 Line ID : jrprinting

รูปแบบ งานพิมพ์ใบเสร็จ แบ่งได้ เป็น 2 แบบ คือ แบบเล่มแบบ ปรุ และ บิลเล่ม แบบไสกาว

ลูกค้า เลือกได้ ตามความต้องการ เนื่องจาก การเข้าเล่มแบบไสกาว จะไม่มี ปรุ เวลาฉีก จะมีความแตกต่างกับ แบบ ปรุ เล็กน้อย

พิมพ์ใบเสร็จ 2 แบบ แบบปรุ และ ไสกาว

สีกระดาษเคมี ก๊อปปี้ในตัว