พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน และพิมพ์สื่อสิ่งพิมพ์ทุกชนิด เน้นคุณภาพ

พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน พิมพ์กล่องสบู่ พิมพ์กล่องเค้ก เราทำเองทุกขั้นตอน จึงทำให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าเมื่อพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน กับเรานั้น จะมีประสิทธิภาพในการใช้งานได้อย่างสูงสุด

โรงพิมพ์เราให้บริการด้านการออกแบบ และพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน พิมพ์บิล ใบเสร็จ ใบส่งของ ตามความต้องการของธุรกิจลูกค้า ใบเสร็จรับเงิน เป็นเอกสารที่ผู้รับเงินออกให้เพื่อเป็นหลักฐานแสดงว่าได้รับเงินเป็นการถูกต้องแล้ว ในใบเสร็จรับเงินทั่วไป มักระบุรายการสินค้า หรือ บริการที่ซื้อขายกัน  และราคาที่ตกลงชำระ ผู้ประกอบการต้องจัดทำใบเสร็จรับเงิน หรือ ใบกำกับภาษี อย่างน้อย 2 ฉบับ ดังนี้

  • ต้นฉบับ ผู้ประกอบการต้องส่งมอบให้กับผู้ซื้อสินค้า หรือผู้รับบริการ
  • สำเนา ผู้ประกอบการต้องเก็บรักษาไว้เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการ ลงรายงานภาษีเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปีนับแต่วันที่ทำรายงาน

โรงพิมพ์เรา ไม่ได้พิมพ์ใบเสร็จรับเงินแบบกระดาษต่อเนื่อง แต่ละเล่มจะมีเอกสารทั้งหมด 50 ชุด ลูกค้าสามารถกำหนดจำนวน ใบต่อชุดได้สูงสุดไม่เกิน 6 ใบ โดยจะให้ตีเบอร์ลงไปเลย หรือเว้นว่าง ไว้กรอกเองก็ได้ กระดาษที่ใช้พิมพ์เป็นกระดาษเคมี แบบมีก๊อบปี้ ในตัว ช่วยให้ตัวหนังสือ มีความคมขัดมากขึ้น สะดวกต่อการตรวจสอบ

พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน

ประโยชน์ของใบเสร็จรับเงิน

  1. ใช้เป็นหลักฐานในการบันทึกบัญชี
  2. ใช้เป็นหลักฐานในการรับเงิน
  3. ใช้เป็นหลักฐานในการจ่ายเงิน

โรงพิมพ์เราเกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ์ทุกชนิด และหนึ่งในนั้นคือพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน ฉลากสินค้า หรือฉลากผลิตภัณฑ์ ที่ได้มาตรฐานในการผลิต ซึ่งเราเป็นโรงงานที่มีการผลิตเองทุกขั้นตอน จึงทำให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าสินค้า ที่ทางเรา  ผลิตให้กับคุณนั้นจะมีประสิทธิภาพในการใช้งานได้อย่างสูงสุดในราคาที่ไม่แพง เราจะเน้นคุณภาพ พิมพ์งานด้วยเครื่องพิมพ์ที่ทันสมัย ทำให้สื่อสิ่งพิมพ์ที่ได้ มีสีสันสวยงาม ภาพสวย คมชัด และมีความทนทาน ซึ่งนำไปใช้งานตามความเหมาะสม