ชนิดของ ซองจดหมาย

ถึงแม้ว่า โลกนี้ จะเข้าสู่ ยุค ดิจิตอล แล้วก็ตาม เอกสาร ที่เป็นกระดาษ ก็ยังคงมีความจำเป็นอยู่ ในบางกรณี

หากงานใด ยังคงต้องใช้ เอกสาร ที่เป็นงานกระดาษ แสดงว่าเป็น เอกสาร จำเป็น และ สำคัญไม่น้อย  การใช้สิ่งหุ้มห่อ เช่น ซองจดหมาย จึงมีความสำคัญ

พิมพ์ซองจดหมาย เพื่อ รวบรวมเก็บเอกสาร แยกประเภทได้  เพื่อปกป้องเอกสาร ภายในซอง จด มอด หรือ ปลวก หรือ ความชื้น

หรือ เพื่อ แสดงสัญญญาลักษณ์ เอกลักษณ์ ของ บริษัท ที่ซองจดหมายได้

โดย ซองจดหมาย มีหลากหลาย แบบ แตกต่าง ตามการใช้งาน มีดังนี้

รูปแบบซองจดหมายแบบต่างๆซองฝาแหลม เปิดง่าย

ซองกระเป๋า ลักษณะฝาเปิด แนวตรง ปิดสนิท เอกสาร 1-3 แผ่น พับ สามท่อน สำหรับ กระดาษ A4

ซองหน้าต่าง ง่ายต่อ การจัดส่ง ไปรษณี กรณี พิมพ์เอกสาร มีที่อยู่ ตรงกับ หน้าต่างจดหมายพอดี

ซองตอบรับ จะมีที่อยู่ส่ง และ บาร์โค้ด ทำให้ สามารถตอบกลับ ได้เลย

ซองแอร์เมล์ ส่งเอกสารต่างประเทศ

ซองเอกสาร นำ้ตาลทึบ กันน้ำ ขนาด A4

ซองรหัสไปรษณีย์ ที่ส่วนที่ให้ ใส่ ชื่อที่อยู่ ผู้รับ และ ผู้ส่ง ตามตำแหน่งมาตรฐาน ของไปรษณีย์

ซองเอกสาร ปะกลาง ซองน้ำตาล ส่งเอกสาร ทั่วไป

ซองขยายข้างฝาแหลม สำหรับ เอกสาร A4 จำนวนมาก ใส่ได้ มากสุด ถึง 30 แผ่น

ซองขยายข้าง ฝาตรง สำหรับ เอกสาร A4 จำนวนมาก ใส่ได้ มากสุด ถึง 30 แผ่น

 

เลือกซองให้ เหมาะสมกับเอกสาร เพื่อ เอกสาร สำคัญของคุณ เลือก พิมพ์ซองจดหมาย ได้ที่ นี่ สั่งด่วน ได้ด่วน